متن انگلیسی ترجمه فارسی

ترجمه و متن آهنگ Shallow از Bradley Cooper

0
دانلود فول آلبوم Bradley Cooper & Lady Gaga - Shallow

دانلود موزیک و متن فارسی و انگلیسی

Shallow از Bradley Cooper & Lady Gaga

لینک دانلود موزیک و متن در پایین مطلب

لینک های از کار افتاده را گزارش دهید تا به سرعت قرار بگیرد

درصورت دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه لینک دانلود حذف خواهد شد

منتظر نظرات شما هستیم


Tell me somethin’, girl

یهم یه چیزی بگو ، دختر

Are you happy in this modern world?

توی این دنیای مدرن خوشحالی؟

Or do you need more?

یا بیشتر نیاز داری؟

Is there somethin’ else you’re searchin’ for?

چیز دیگه ای هست که دنبالش میگردی؟

 

I’m fallin’

من دارم سقوط میکنم

In all the good times

در همه ی زمان های خوب

I find myself longing for change

من خودم رو مشتاق تغییر دیدم

And in the bad times, I fear myself
و در زمان های بد، از خودن میترسم

 

Tell me something, boy

بهم یه چیزی بگو، پسر

Aren’t you tired tryin’ to fill that void?

از تلاش برای پر کردن اون پوچی خسته نشدی؟

Or do you need more?

یا بیشتر نیاز داری؟

Ain’t it hard keepin’ it so hardcore?

واست سخت نیست که اینقدر سخت بگیری؟

 

I’m fallin’

من دارم سقوط میکنم

In all the good times

در همه ی زمان های خوب

I find myself longing for change

من خودم رو مشتاق تغییر دیدم

And in the bad times, I fear myself
و در زمان های بد، از خودن میترسم

 

I’m off the deep end, watch as I dive in

من در پایان عمیق هستم، شیرجه رفتنم را نگاه کن

I’ll never meet the ground

هیچوقت به زمین نمیرسم

Crash through the surface where they can’t hurt us

در افقی که آنها هیچوقت نمیتوانند به ما آسیب بزنند سقوط کنیم

In the sha-ha, shallow

در عمق کم، عمق کم
In the sha- shallow

توي جاي کم عمق
In the sha-ha, shallow

در عمق کم، عمق کم

We’re far from the shallow now

ما از کم عمقي دور هستيم (توی عمق غرق شدیم)

Hoo, huh, uh, huhh-ow

هو هاه اوو

Huh, huhh-huhhh

هوهو:

 

I’m off the deep end, watch as I dive in

من در پایان عمیق هستم، شیرجه رفتنم را نگاه کن

اI’ll never meet the ground

هیچوقت به زمین نمیرسم

Crash through the surface where they can’t hurt us

در افقی که آنها هیچوقت نمیتوانند به ما آسیب بزنند سقوط کنیم

We’re far from the shallow now

ما از کم عمقي دور هستيم (توی عمق غرق شدیم)

 

In the sha-ha, shallow

در عمق کم، عمق کم
In the sha- shallow

توي جاي کم عمق
In the sha-ha, shallow

در عمق کم، عمق کم

We’re far from the shallow now

ما از کم عمقي دور هستيم (توی عمق غرق شدیم)


برای دانلود متن روی دکمه آن کلیک راست کرده (یا در گوشی دکمه را نگه دارید) و Save Link As رو بزنید

29 آوریل 19
بدون دیدگاه
12 بازدید
دانلود

ترجمه و متن آهنگ Hotel California از Eagles

0
دانلود آهنگ Hotel California

دانلود موزیک و متن فارسی و انگلیسی

Hotel California از Eagles

لینک دانلود موزیک و متن در پایین مطلب

لینک های از کار افتاده را گزارش دهید تا به سرعت قرار بگیرد

درصورت دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه لینک دانلود حذف خواهد شد

منتظر نظرات شما هستیم


“Hotel California”
هتل کالیفرنیا

On a dark desert highway, cool wind in my hair
در بزرگراهی در یک صحرای تاریک باد سردی در موهایم می پیچید
Warm smell of colitis1, rising up through the air
بوی غنچه های کوچک در هوا می پیچید
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
در دوردست ها نوری سوسو می زد
My head grew heavy and my sight grew dim
سرم سنگین شده بود و هیچ جا را درست نمی دیدم
I had to stop for the night
دیگر نباید به راهم ادامه می دادم چون تاریک شده بود
There she stood in the doorway;
همان جایی که او ایستاده بود
I heard the mission bell2
صدای ناقوس را شنیدم
And I was thinking to myself,
و داشتم با خودم فکر می کردم
“This could be Heaven or this could be Hell”
“اینجا بهشت است یا جهنم”
Then she lit up a candle and she showed me the way
او شمعی روشن کرد و راه را نشانم داد
There were voices down the corridor,
از پایین راهرو صداهایی می آمد
I thought I heard them say…
صدایشان را می شنیدم که می گفتند …
Welcome to the Hotel California
به هتل کالیفرنیا خوش آمدید
Such a lovely place (Such a lovely place)
جای به این دوست داشتنی (جای به این دوست داشتنی)
Such a lovely face3
با نمایی بسیار زیبا
Plenty of room at the Hotel California
اتاق های بسیار در هتل کالیفرنیا
Any time of year (Any time of year)
در هر موقعی از سال (در هر موقعی از سال)
You can find it here
می تونید در این هتل اتاقی رزور کنید

Her mind is Tiffany-twisted4, she got the Mercedes bends
او سرشار از عشق و پول و ثروت است و مرسدس بنز دارد
She got a lot of pretty, pretty boys she calls friends
با پسرهای زیادی دوست است (دوست پسرهای زیادی دارد)
How they dance in the courtyard, sweet summer sweat.
چه تابستان خوبی بود که با هم در فضای باز می رقصیدند
Some dance to remember, some dance to forget
بعضی می رقصند تا به یاد بیاورند و برخی می رقصند تا فراموش کنند.
So I called up the Captain,
یادم آمد که به کاپیتان گفتم
“Please bring me my wine”
“لطفا شراب من را بیاورید”
He said, “We haven’t had that spirit5 here since nineteen sixty nine”
او گفت:”از سال 1969 تا حالا همچین نوشیدنی ای نداشتیم”
And still those voices are calling from far away,
و هنوز همان صداها از دوردست می آیند
Wake you up in the middle of the night
که تو را در نیمه های شب از خواب بیدار می کنند
Just to hear them say…
تا فقط بشنوی که می گویند …
Welcome to the Hotel California
به هتل کالیفرنیا خوش آمدید
Such a lovely place (Such a lovely place)
جای به این دوست داشتنی – جای به این دوست داشتنی
Such a lovely face
با نمایی بسیار زیبا
They livin’ it up at the Hotel California
آنها در هتل کالیفرنیا خوش می گذرانند
What a nice surprise (what a nice surprise)
چه سورپریز جالبی (چه سورپریز جالبی)
Bring your alibis
دلایلت را بیاور
Mirrors on the ceiling,
آینه هایی که از سقف آویزانند
The pink champagne on ice
خوردن شامپاین صورتی همراه با یخ
And she said “We are all just prisoners here, of our own device”
و او گفت: “همه ما در اینجا اسیر افکار خود هستیم”
And in the master’s chambers,
و در اتاق بزرگ و اصلی
They gathered for the feast
آنها دور هم جمع شده بودند تا جشن و ضیافتی برپا کنند
They stab it with their steely knives,
آنها با کاردهای پولادین خود به آن ضربه زدند
But they just can’t kill the beast
اما نتوانستند آن دیو را از پا در آورند
Last thing I remember, I was
آخرین چیزی که یادم می آید اینست که
Running for the door
داشتم به سمت در می دویدم
I had to find the passage back
باید راه برگشت را پیدا می کردم
To the place I was before
تا به جایی که قبلا بودم برگردم
“Relax,” said the night man6,
مرد شبگرد به من گفت: “آرام باش”
“We are programmed to receive.
قراره از ما پذیرایی بشه
You can check-out any time you like,
هر وقت که خواستی می توانی حساب کنی
But you can never leave! “
اما هرگز نمی توانی اینجا را تر ک کنی

(1) در زبان اسپانیایی به معنای little bud است و در مکزیک به معنای غنچه گیاه شاهدانه است.
(2) به معنای ناقوس های بزرگ کلیسایی است.
(3) face اگر در مورد ساختمان یا بنا بکار رود به معنای نمای آن است.
(4) تیفانی نوعی پارچه پنبه ای و پشمی بسیار مرغوب است که مخصوص اعیان و اشراف می باشد. در اینجا یک صنعت شعری وجود دارد که ترکیب tiffany-twisted به معنای غرق در پول و شهرت است.
(5) spirit به معنای شراب و نوشیدنی مخصوص است.
(6) نام مجموعه ای پرهیجان که از سال 1997 تا 1999 در آمریکا پخش می شد. این شخصیت همچون spider man یا super man می باشد که در شب هنگام ظاهر می شد.


برای دانلود متن روی دکمه آن کلیک راست کرده (یا در گوشی دکمه را نگه دارید) و Save Link As رو بزنید

07 آوریل 19
بدون دیدگاه
4 بازدید
دانلود

ترجمه آهنگ let me down slowly از Alec Benjamin

1
ترجمه آهنگ let me down slowly از Alec Benjamin

دانلود موزیک و متن فارسی و انگلیسی

let me down slowly از Alec Benjamin

لینک دانلود متن و موزیک در پایین مطلب

لینک های از کار افتاده را گزارش دهید تا به سرعت قرار بگیرد

درصورت دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه لینک دانلود حذف خواهد شد

منتظر نظرات شما هستیم


This night is cold in the kingdom

امشب قلمروی من در سرما فرو رفته

I can feel you fade away

میتونم احساس کنم که داری ناپدید میشی

From the kitchen to the bathroom sink and

از آشپزخونه تا سینک حموم

Your steps keep me awake

قدم هات منو بیدار نگه میدارن

Don’t cut me down, throw me out, leave me

here to waste

منو از خودت محروم نکن،منو از خودت دور نکن

منو اینجا رهام کن تا تلف بشم

I once was a man with dignity and grace

من یه زمانی آدم شریف و خوبی بودم

Now I’m slipping through the cracks of your cold embrace

اکنون در آغوش سرد تو پناه میگیرم

So please, please

پس لطفا،لطفا

?Could you find a way to let me down slowly

میتونی راهی پیدا کنی تا آهسته ناامیدم کنی؟

A little sympathy, I hope you can show me

امیدوارم کمی دلسوزی از خودت نشون بدی

If you wanna go then I’ll be so lonely

اگه بخوای بری من خیلی تنها میشم

If you’re leaving baby let me down slowly

اگه تنهام بزاری عزیزم کم کم ناامیدم میکنی

Let me down, down

ناامید شدم ،ناامیدم از حمایتت

تکرار

Let me down, let me down

از حمایتت ناامید شدم

Down, let me down, down

ناامید شدم ،ناامیدم از حمایتت

Let me down

از حمایتت ناامید شدم

If you wanna go then I’ll be so lonely

اگه بخوای بری من خیلی تنها میشم

If you’re leaving baby let me down slowly

اگه تنهام بزاری عزیزم کم کم ناامیدم میکنی

Cold skin, drag my feet on the tile

پوستم سرد میشد

پاهام به آرامی کشیده میشد روی کاشی

As I’m walking down the corridor

وقتی که در راهرو قدم برمیداشتم

And I know we haven’t talked in a while

و میدونم که مدتیه باهم صحبتی نکردیم

So I’m looking for an open door

بدنبال فرصتی هستم تا بتونیم از این وضع رها بشیم

Don’t cut me down, throw me out, leave me

here to waste

منو از خودت محروم نکن،منو از خودت دور نکن

منو اینجا رهام کن تا تلف بشم

I once was a man with dignity and grace

من یه زمانی آدم شریف و خوبی بودم

Now I’m slipping through the cracks of your cold embrace

اکنون در آغوش سرد تو پناه میگیرم

So please, please

پس لطفا،لطفا

?Could you find a way to let me down slowly

میتونی راهی پیدا کنی تا آهسته ناامیدم کنی؟

A little sympathy, I hope you can show me

امیدوارم کمی دلسوزی از خودت نشون بدی

If you wanna go then I’ll be so lonely

اگه بخوای بری من خیلی تنها میشم

If you’re leaving baby let me down slowly

اگه تنهام بزاری عزیزم کم کم ناامیدم میکنی

Let me down, down

ناامید شدم ،ناامیدم از حمایتت

2 بار تکرار

Down, let me down, down

از حمایتت ناامید شدم

تکرار

If you wanna go then I’ll be so lonely

اگه بخوای بری من خیلی تنها میشم

If you’re leaving baby let me down slowly

اگه تنهام بزاری عزیزم کم کم ناامیدم میکنی

(And I can’t stop myself from falling down

و من نمیتونم خودمو از ناامیدی رها کنم)

3بار تکرار

?Could you find a way to let me down slowly

میتونی راهی پیدا کنی تا آهسته ناامیدم کنی؟

A little sympathy, I hope you can show me

امیدوارم کمی دلسوزی از خودت نشون بدی

If you wanna go then I’ll be so lonely

اگه بخوای بری من خیلی تنها میشم

If you’re leaving baby let me down slowly

اگه تنهام بزاری عزیزم ناامیدم میکنی

Let me down, down

ناامید شدم ،ناامیدم از حمایتت

تکرار

Let me down, let me down

ناامید شدم،ناامید شدم

تکرار

Let me down

از حمایتت ناامید شدم

((If you wanna go then I’ll be so lonely

اگه بخوای بری من خیلی تنها میشم

If you’re leaving baby let me down slowly

اگه تنهام بزاری عزیزم کم کم ناامیدم میکنی))

دوبار تکرار


دانلود VIP دانلود رایگان دانلود متن

برای دانلود متن روی دکمه آن کلیک راست کرده (یا در گوشی دکمه را نگه دارید) و Save Link As  رو بزنید

04 آوریل 19
بدون دیدگاه
216 بازدید
دانلود